Reference: Římská 16, Praha 2

1x týdně : pravidelný úklid společných prostor domu
2x ročně: generální úklid

Zpět na lokality